de uitreiking van de prijs voor zijn grote inzet bij het totstandkomen en functioneren van de Persprijs gedurende negen jaar. De jury bestond in 1995 uit: J.Th. journalist te Amsterdam., voorzitter; drs. J. Kamerling, eindredacteur Heemschut, secretaris ing. O. van Asten, architect te Vlaardingen; A.G. Hieselaar, PR-officer te Driehuis BKroon, journalist te Amsterdam; J. de Roode, omroep-joumalist te Utrecht; M.J.M. van Rooy, journalist te Amsterdam. Ton Koot-penning posthuum toegekend aan Jaap Balk Op 10 september 1995 overleed de voorzitter van de Heemschut Persprijs Jaap Balk. Jaap was vanaf de instelling van de prijs in 1986 voorzitter. Hij vervulde het voorzitterschap met groot enthousiasme. Hij stelde zelf het juryverslag op en droeg dit elk jaar weer met verve voor bij de uitreiking van de prijs. Voor zijn grote verdiensten, Heemschut bewezen, is Jaap Balk posthuum de Ton Koot-penning toegekend. Zijn vrouw mevrouw M. Balk-Bakker nam de penning na de uitreiking van de Heemschut Persprijs in ontvangst uit handen van Heemschut-voorzitter de heer J. Franssen. Mevrouw Balk-Bakker neemt uit handen van. voorzitter J. Franssen de posthuum aan haar manj. Th. Balk toegekende Ton Koot-penning in ontvangst

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 47