V Public Relations f Aan de hand van het PR-werkplan 1994 werden door de PR-medewerkers van de provinciale commissies de activiteiten op het gebied van de Public Relations uitgevoerd. Het journalistiek deskundig begeleiden van de voorkomende gevallen van een provinciale commissie in de landelijke, regionale en plaatselijke media is de belangrijkste taak van de PR-medewerkers. Het uitbouwen van het netwerk van betrekkingen is van belang voor het tijdig signaleren van problemen en gevallen, die in aanmerking komen voor te voeren acties. Het tijdschrift van de Bond Heemschut werd op 21 april te Zwolle tijdens een symposium, dat in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen werd georganiseerd, door de vice-voorzitter aan de wethouder voor monumentenzorg, mevrouw Meindertsma, uitgereikt. Ter gelegenheid van de ingebuikname van de nieuwe stationskap te Zwolle werd met als thema Behoud van karakteristieke stations een symposium georganiseerd. Het symposium werd bijgewoond door 250 genodigden. Te Haarlem, in het stadhuis, reikte de nieuwe voorzitter van de provinciale commissie Noord- Holland, de heer drs. J. Diederen, de Haarlem-special uit aan de burgemeester in aanwezigheid van dertig genodigden. Haarlem staat in de belangstelling van Heemschut vanwege vergaande nieuwbouwplannen in het oude centrum. Op 2 3 augustus werd het eerste exemplaar van het speciale Groningennummer uitgereikt in de 43 Mevrouw Meindertsma, wethouder te Zwolle, ontvangt uit handen van vice-voorzitter Van Leeuwen het eerste exemplaar van de special over Spoorwegmmimienten

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 45