Maas; aan kasteel Obbicht alwaar van een rondleiding onder deskundige leiding van leden van de plaatselijke heemkundevereniging werd genoten (het kasteel is normaal gesproken niet voor publiek opengesteld); naar kasteel Hasselholt te Ohé en Laak, alwaar het gezelschap werd rondgeleid door de kasteelheer (ook dit kasteel is in de regel niet voor publiek opengesteld). Na afloop werd koffie met Limburgse vlaai genuttigd in Stevensweert en kon men op eigen gelegenheid deze vestingstad bezichtigen. De leden van de commissie die deze excursie uitstekend hadden voorbereid, waren de heren Bongaerts, Janssen en Vos. Heemschutdag Limburg 1995 Op 17 juni mochten 63 deelnemers welkom worden geheten. De inleiding door de conservator van het Stedelijk Museum Roermond, de heer H.Ph.A. Tillie, en de rondgang door het museum onder leiding van mevrouw G.A.J. de Vries en de conservator was efficiënt en duidelijk. Ook de stadswandeling langs de putbeelden in de Roermondse binnenstad onder leiding van mevrouw De Vries en haar man, de heer P. Bakkes, was zeer goed verzorgd en de deelnemers werden op een onderhoudende manier op de hoogte gebracht van het ontstaan en de geschiedenis van de putbeelden. De afsluiting in De Staete te Roermond was zéér geslaagd. De deelnemers werden onthaald op koffie en vlaai en kregen als afscheidsdrankje een typisch Limburgs product aangeboden: een Elske. Er kan worden teruggekeken op een zéér geslaagde Heemschutdag Limburg en de organisatie is zeker voor herhaling vatbaar. Een bijzonder woord van dank ging uit naar de secretaris die zéér veel werk voor zijn rekening heeft genomen. Overige activiteiten en contacten Ook in 1995 waren de contacten met Monumenten- kontakt, Kontaktorgaan voor monumenten organisaties in Midden-Limburg, goed te noemen. Monumentenkontakt werd in oktober 1991 opgericht op initiatief van de heemkundevereniging Roerstreek en de Bond Heemschut, commissie Limburg, met als doel het uitwisselen van kennis en ervaring. Er werd wederom geregeld overleg gevoerd, onder voorzitterschap van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG), in het Platform Limburg met verschillende Limburgse organisaties die zich onder andere bezighouden met de zorg voor monumenten. De Stichting Limburgse Contactcommissie Monumentenzorg (LCM) heeft in 1995 een begeleidingscommissie voor het Provinciaal Netwerk Monumentencontactpersonen samengesteld. Aan het Provinciaal Netwerk Monumentencontactpersonen Putbeeld te Roermond zal tevens het Provinciaal Informatiepunt Monumentenzorg worden gekoppeld. Namens de Bond Heemschut, commissie Limburg, hebben in de begeleidingscommissie van dit Provinciaal Netwerk Monumentencontactpersonen de heren Bongaerts, Janssens en Merks zitting. Tevens zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: - de Stichting Limburgse Contactcommissie Monumentenzorg; - de Stichting Symbiose, afdeling Kunst en Cultuur; - Monumentenkontakt Midden-Limburg. Sinds eind april vindt er geregeld overleg plaats met een delegatie van het bestuur van de Stichting Limburgse kastelen over het gezamenlijk voeren van acties teneinde in verval geraakte kastelen van de ondergang te redden. 42

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 44