i een voormalig hotel, met sloop bedreigd. Heemschut heeft zich tot de eigenaar van één van de panden gewend in een poging om althans het grootste gedeelte van het voormalige hotel te redden. Middelburg, hofje Onderden Toren In Middelburg bestonden plannen om het hofje Onder den Toren te slopen. Van deze plannen werd in het vorige jaarverslag melding gemaakt. Na verzet uit alle geledingen van de Middelburgse bevolking is het getij inmiddels gekeerd. Op voordracht van de gemeenteraad (14 tegen 13 stemmen) heeft staats secretaris Nuis het hofje aangewezen als beschermd monument. Hij noemt het hofje een karakteristiek element in het Middelburgse stadsbeeld dat is ontstaan in de wederopbouwperiode na het bombardement op 17 mei 1940. Overigens blijft waakzaamheid geboden. Het gebouw en de tuin liggen namelijk op de wal van de Karolingische burg uit de negende eeuw, het alleroudste centrum van Middelburg. Eventuele vergravingen in dit gebied zullen nauwlettend moeten worden gevolgd. Middelburg, Bogardstraat Op een ander gedeelte van de wal om de Karolingische burg van Middelburg staat een aantal verkrotte panden, eigendom van de rijksgebouwen dienst. Deze dienst kocht de panden in het verleden aan om een eventuele uitbreiding van de rechtbank te realiseren. Door het uitblijven van de bouwactiviteiten ging de kwaliteit van de leegstaande panden steeds 32 Monumentaal poortje van de brouwerij De drij tonnekens in de Bogardstraat te Middelburg Het hofje Onder den Toren te Middelburg blijft

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 34