ZEELAND Vergaderingen Adres secretariaat 's Heer Hendrikskinderenstraat 3 5 4461 BS Goes Samenstelling van de commissie ir. R.M.Th. Adriaansens, voorzitter mw. drs. B.I. Sens, secretaris mr. G.H. Wildeboer, penningmeester P.A. Boot mr. A. baron Van Harinxma thoe Slooten drs. W. Heij broek, vice-voorzitter drs. A.P. de Klerk B. Oele P. van der Veen G.M. Baijens, PR-medewerker Mutaties in de commissie In 1995 is de samenstelling van de commissie nogal gewijzigd. De heer H. Doeleman uit Dreischor en de heer J.A.J. Boekhout uit Breskens hebben de commissie vanaf januari versterkt. Zij zullen vooral de ontwikkelingen in de regio's Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen kritisch volgen. In maart is na vele jaren actief lidmaatschap afscheid genomen van de heren Boot en Van der Veen. Halverwege het jaar kon gelukkig de vacature van technisch adviseur worden vervuld door de heer H. Goedegebure te 's Heer Arendskerke. De heer G.H. Wildeboer heeft in september de functie van secretaris overgenomen. Hij is nu secretaris/penningmeester. De commissie vergaderde in 1995 zes keer, namelijk op 20 februari, 27 maart, 15 mei, 10 juli, 18 september een 11 december. Vanwege de vele mutaties in de commissie is tijdens een speciale vergadering in maart afscheid genomen van de heren Steenkamp, Ingen-Housz, Van der Veen en Boot. Deze vergadering vond in Oostkapelle plaats, de andere vergaderingen in Middelburg. Gevallen Amekanaal In het jaarverslag over 1994 werd melding gemaakt van het plan van de Nederlandse Spoorwegen om de uit 1913 stammende beweegbare spoorbrug in het Arne- kanaal bij Arnemuiden te vervangen door een dam. Heemschut maakte tot tweemaal toe bezwaar tegen dit plan, in de eerste plaats om het industrieel-archeologisch karakter van de brug en in de tweede plaats omdat de aanleg van een dam de afsluiting van de vaarweg naar Arnemuiden en Nieuw- en St. Joosland betekent. Inmiddels heeft de provincie, als beheerder van het vaarwater, besloten niet mee te werken aan de wijziging van de bestemming van het Arnekanaal en wijst derhalve de vergunningaanvraag van NS voor de aanleg van de dam af. Nog niet duidelijk is of NS de bestaande brug zal restaureren, dan wel zal vervangen door een nieuwe. Koudekerke, dorpskern In de kern van het Walcherse dorp Koudekerke worden een aantal beeldbepalende panden, waaronder 31 Het met sloop bedreigde hotel Walcheren te Koudekerke *W8SiWHti||8j5

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 33