''heven leidt tot vervallen en verouden in menschen en in wat de menschen bouwden. Alleen de schoonheid is van langer duur Heemschut wil haar op eigen erf behouden. Amsterdam 13 -VI-1967 A. Roland Holst DE VERENIGING TOT BESCHERMING VAN CULTUURMONUMENTEN IN NEDERLAND, BOND HEEMSCHUT, IS OPGERICHT 2 FEBRUARI 1911 EN STAAT ONDER BESCHERMING VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX. HAAR LAATSTELIJK GEWIJZIGDE STATUTEN ZIJN VASTGESTELD IN EEN NOTARIËLE AKTE D.D. 14 DECEMBER 1992. DE VERENIGING IS INGESCHREVEN IN HET VERENIGINGS- REGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE AMSTERDAM ONDER NUMMER 531.986. De Vereniging stelt zich ten doel de bescherming van de schoonheid en het historisch-ruimtelijk karakter van Nederland in het algemeen en van cultuurmonumenten in het bijzonder. De minimum bijdragen en contributies zijn: voor leden tot 30 jaar f 30, gezinsleden (zonder tijdschrift) f 30,— voor leden van 65 jaar en ouder f 45,- voor leden tussen 30 en 65 jaar f 60,- voor rechtspersonen en donateurs f 95, voor bedrijven f 150,— voor leden voor het leven in overleg Zetel van de Bond Heemschut Korenmetershuis Nieuwezijds Kolk 28 1012 PV Amsterdam tel.nr. (020) 6 22 52 92 telefax nr. (020) 6 24 05 71

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 2