het plaatselijk comité Woontorens Neen en een discussiebijeenkomst met gemeenteraads-en statenleden, waarbij ook leden van de provinciale commissie aanwezig waren, heeft tot het resultaat geleid, dat tot een aanzienlijk lagere bebouwing van het eiland besloten is. IJsselmeer Samen met De Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer en vele andere natuurbeschermings- en milieu-organisaties heeft Heemschut wederom bezwaar aangetekend tegen de nieuwbouwplannen van Amsterdam in het IJmeer, waar het bestemmings plan IJburg-Nieuw Oost moet gaan voorzien in de bouw van 16.000 huizen annex voorzieningen en toevoerende wegen. Niet alleen wordt weer een gedeelte van het IJsselmeer daarvoor drooggelegd maar ook wordt het beschermde dorpsgezicht Durgerdam aan de oever van het IJmeer aangetast. 25 Art-deco schouwburg aan het Wilsonsplein te Haarlem Computer animatie skylinevan Haarlem zoals deze er na bebouwing van het Enschede-terrein komt uit te zien Computer animatie bebouwing Enschede-terrein, gezien vanaf het Spaarne richting St. Bavokerk

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 27