NOORD-HOLLAND Adres secretariaat Wally Moesweg 8 1251 AT Laren Samenstelling van de commissie drs. F.F.M. Repko, vice-voorzitter drs. K. Loeff, secretaris A. Boezaard drs. L. van der Dussen D.G. Gortzak W. Schagen drs. M.R. van Winsen A.L. Lourijssen, technisch adviseur J.D. Gerritsen, PR-medewerker Mutaties in de commissie De heer C.G. Scheltema trad af als voorzitter en werd opgevolgd door de oud-burgemeester van Waterland, de heer drs. S. Diederen. Deze heeft echter slechts één vergadering kunnen voorzitten. Tot ons grote leedwezen is de heer Diederen, na een kortstondige ziekte, overleden. De heer H.J. Over de Linden heeft in het verslagjaar het penningmeesterschap op zich genomen. De heer ing. F.J.M. van Nes, de aspirant technisch adviseur, gaf te kennen van deze functie af te zien. Tot de commissie traden toe mevrouw drs. A.M. ten Cate en mevrouw A. Mars. Vergaderingen: De commissie vergaderde in 1995 viermaal en wel op 3 februari, 21 april, 9 juni en 17 november. Gevallen Amsterdam Plannen en ontwikkelingen met gevolgen voor het nog altijd niet officieel beschermde stadsgezicht en voor het historische stadsbeeld van Amsterdam werden vooral door mr. E. Dienaar, secretaris van Heemschut, en drs. J.P.J. van der Haagen, directeur juridische en ruimtelijke zaken, beoordeeld en op de voet gevolgd. Ook de Amsterdamse leden van de provinciale commissie Noord-Holland, drs. M.R. van Winsen en drs. L. van der Dussen, namen deze taak op zich. Op de maandelijkse vergaderingen van het Amsterdams Monumenten Overleg werd de Bond Heemschut vertegenwoordigd door mr. E. Dienaar. Veel plannen en ontwikkelingen kwam de Bond Heemschut op deze wijze ter ore en gezamenlijk te ondernemen acties werden tijdens dit Overleg besproken. Ook in 1995 vroeg de dreigende sloop van het monumentale pand Kleersloot 7 weer de aandacht, evenals de planvorming ter plaatse van de Vendex- driehoek, de verbouwingsplannen voor de panden Weesperzijde 32-33, het bouwplan hoek Amstel/Kalf- jeslaan, de besluitvormingsprocedures inzake de toekomst van het Olympisch Stadion en omgeving, het sloopplan voor de Villa Omval 45 en het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid van instandhouding en hergebruik van de voormalige paardetramremise aan de Overtoom. Voorts nam Fleemschut deel aan het overleg met de beide desbetreffende wethouders over de toekomstige herinrichting van de gehele Singelgrachtstrook. Haarlem, Enschede-complex Zoals ook al in vorige jaren heeft de commissie wederom bezwaar gemaakt bij het gemeentebestuur van Haarlem tegen het bestemmingsplan de Appelaar, in de volksmond het Enschede-complex. Aan de voet van de eeuwenoude Bavo-kathedraal op de Grote Markt heeft de projectontwikkelaar ING-Vastgoed een plan voor ogen voor de bouw van een schouwburg, waardoor de oude unieke art-deco schouwburg op het Wilsonsplein buiten gebruik zou raken, en een justitiegebouw. De hoogte van het complex vormt één van de belangrijkste bezwaren van de commissie omdat deze een ingrijpende wijziging van de 'skyline' van Haarlem zou betekenen. Zichtlijnenstudies van de gemeente zelf blijken bovendien een dermate in het voordeel van de gemeente vertekend beeld te geven, dat besloten werd tot een onafhankelijker onderzoek. Daarin kwam naar voren, dat vrijwel elke andere lokatie juist een negatief en verstorend beeld gaf op deze zogenaamde planvisualisatie. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Haarlem,, Frederikspark De actie van o.m. Heemschut om het Frederikspark in Haarlem weer volledig als park te bestemmen, heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. De fout, die in het verleden gemaakt is met de bouw van het sport- fondsenbad op die plek, werd door het gemeente bestuur niet in de zin van Heemschut hersteld. Nadat de stichting Behoud Frederikspark een kort geding had verloren, heeft de gemeente zijn plannen voor de bouw van een appartementencomplex, zij het in hoogte aangepast, toch doorgezet. Hilversum, Langestraat De bebouwing van de Langestraat in Hilversum, waartegen Heemschut bezwaar had aangetekend, ging toch door. Het ontbreken van een bestemmingsplan gaf Heemschut niet de mogelijkheid tegen het plan in beroep te gaan. Hoorn, Visserseiland De voorgenomen bouw van enkele woontorens op het Visserseiland in Hoorn aan de kust van het IJsselmeer is voor de commissie aanleiding geweest het onaanvaardbaar daarvan bij het gemeentebestuur uit te spreken. De hoogte - tot 47 meter-, de vestoring van het zicht op de oude haven maar ook het gebrek aan planologische visie hebben bij Heemschut en bij de vele tegenstanders verbazing gewekt. Een actie van 24

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 26