Woerden, binnenstad en voormalig stadhuis Ook enkele beleidsplannen ten aanzien van de binnenstad van Woerden baren zorgen bij de provinciale commissie en de Stichting Hugo Kotestein. Men houdt de vinger aan de pols om eventueel op tijd en adequaat te kunnen reageren op serieuze ontwikkelingen. Zegveld, Hoofdweg 95-99 De ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwbouw- plan'nen ter plaatse van deze gemeentelijke monumenten zijn nog niet in positieve of negatieve zin afgerond. Zeist, Lageweg 1 en 8 Ten aanzien van beide panden, die met sloping werden bedreigd ten gevolge van de geplande brede rondweg op deze plaats, hebben, ondanks voorlopige aflasting van de oorspronkelijke aanpak van deze rondweg wel de consequentie gehad dat Lageweg 8 clandestien is gesloopt: dit is niet meer terug te draaien. Wel zijn er goede opmetingstekeningen. mooie gebied van de Utrechtse Heuvelrug - kwam de laatste kerk aan de beurt in Renswoude, waar de protestantse kerkbouw uit de 17de eeuw aan zijn trekken kwam: een centraalbouw uit 1639. Eén van de huidige bewoners van kasteel Renswoude, drs. J.J.C. Baron Taets van Amerongen hield een zeer boeiende inleiding hierover. Overige activiteiten Op zaterdag 2 3 september organiseerde de Stichting Stichtse Geschiedenis (hierna: SSG) opnieuw een Historische Markt, waartoe ook de provinciale commissie was uitgenodigd. Het was ditmaal georganiseerd in Amersfoort in de grote hal van het St. Pieters- en Bloklandsgasthuis. Het belang van de aanwezigheid op deze Historische Markt ligt voornamelijk in het bekend worden van Heemschut bij de historisch geïnteresseerde bezoekers van dit soort evenementen. De in het vorige jaarverslag reeds genoemde intensivering van de contacten met de historische verenigingen, heeft in 1995 geleid tot plezierige contacten met de SSG, die namens de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland een Monumenten netwerk Utrecht op gaat zetten. Dit heeft inmiddels in januari 1996 geleid tot de officiële oprichting hiervan met de samenkomst in het Paushuis in Utrecht. Naast de provinciale commissie en de SSG, maken ook categorale organisaties als de Stichting Utrechtse Kastelen, de Stichting Utrechtse Molens e.a. hiervan deel uit. Excursie De provinciale commissie heeft op zaterdag 13 mei een excursie georganiseerd, wat ditmaal inhield het bezoek aan een drietal kerken: de laatmiddeleeuwse kerk van Westbroek, waar veel aandacht was voor de gerestaureerde muurschilderingen, waarbij de restaurateur W. Haakma Wagenaar uitvoerige toelichting gaf. Verder kwam de middeleeuwse Maartenskerk in Doorn aan de beurt, waar ook uitvoerige toelichting voorhanden was. Tenslotte - de busrit voerde de deelnemers door het interessante en 23

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 25