gezien reeds ondernomen plaatselijk restauratiewerk, wel goed te willen, doch of zo het bedoelde resultaat wordt bereikt, valt zeer te betwijfelen, o.a. door afwezigheid van verwarming. Procedurekwesties ten aanzien van subsidieregelingen schijnen een rol te spelen. Rhenen, Jachthuis hij de Koningstafel op de Grebbeberg Dit jachthuisje uit de 19de eeuw is thans tegen verder verval geconsolideerd, doch de bedoelde plannen om het als informatie-gebouwtje in te richten, hebben nog niet plaatsgevonden. Rhenen, Wilhelmina-Mavo De plannen om dit schoolgebouw uit 1931-1932 te slopen om ter plekke seniorenwoningen te bouwen zijn, mede door de actie van de provinciale commissie en door acties van het Cuypersgenootschap, gestopt. Wel is de aanvraag tot plaatsing op de rijksmonumentenlijst niet gehonoreerd, doch de tijdwinst heeft veel profijt opgeleverd. Inmiddels had het Cuypersgenootschap, met inschakeling van architect E.J. Hoogenberk, een alternatief plan voor behoud van het gebouwencomplex laten opstellen, ook voor seniorenwoningen. Mede door dreiging met een bezwaarschrift tegen de uitspraak van de minister door het Cuypersgenootschap, is de gemeente Rhenen overstag gegaan door aanvaarding van het principe van het plan van architect Hoogenberk, waardoor de ingangspartij geheel bewaard blijft en de nieuwbouw zich grotendeels binnen de oorspronkelijke bouwmassa bevindt, waardoor met name de dakpartij toonaangevend blijft. Rhenen, Palmerswaard De gemeente Rhenen heeft ingrijpende plannen met het uiterwaardengebied nabij het voormalige veerhuis, waardoor het nu zo gaaf gebleven stadsgezicht van de Neder-Rijn ingrijpend zal worden aangetast. De provinciale commissie heeft zich geschaard bij de velen die dit project afwijzen. De gehele procedure is nog niet ten einde. Utrecht, Duitse Huis De plannen voor de tweede fase van de restauratie van het Duitse Huis kunnen uiteindelijk de instemming krijgen van alle ter zake bevoegde betrokkenen, zo ook de provinciale commissie Utrecht. Utrecht, Centraal Museum Een visueel nogal ingrijpende nieuwe ingangspartij in de oksel van het Centraal Museum en het koor van de Nicolaikerk heeft de nodige commotie opgeleverd. Dit plan is mede daardoor vooralsnog van de baan. Vleuten-De Meem, Masterplan Leidsche Rijn De plannen om dit gebied tot een groot woongebied te bestemmen roept ook bij de provinciale commissie de nodige vraagttekens op. De waardevolle boerderijen en de kasteelruïne Nyvelt zullen in hun liggingsstructuur ernstig worden aangetast als de plannen op dit punt verder ongewijzigd blijven. 22 Wilhelmina-Mavo te Rhenen

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 24