weinig aandacht besteedt aan monumentale gebouwen en historisch waardevolle structuren. Pas nadat er enige karakteristieke panden waren afgebroken ondekte de publieke opinie dat herbezinning is geboden. Heemschut heeft daarvoor zijn diensten aangeboden. Zaltbommel, nieuwbouw binnen het beschermd stadsgezicht Binnen het beschermd stadsgezicht wordt de roep om vernieuwend bouwen gehoord. Er is een bestemmings plan dat zorgvuldig is afgestemd op de binnen zo'n gezicht te stellen eisen. Nu is er een bouwplan ontwikkeld dat zich tot schrik van een groot deel van de geïnteresseerde bevolking niets aantrekt van de bepalingen van het bestemmingsplan en dat het gemeentebestuur denkt te kunnen realiseren door het verlenen van vrijstellingen. Heemschut heeft aangetoond dat het bestemmingsplan zulke vrijstellingen echter niet kent. De gemeente beraadt zich op wat er nu te doen staat. Activiteiten De relaties met de provincie Gelderland, diverse historische verenigingen, gemeenten en andere overheden als polderdistricten werden op uiteenlopende wijzen onderhouden. De commissie-vergadering van juni vond plaats te Nijmegen. Alvorens te vergaderen werd het voormalige dominicanenklooster Albertinum aan de Heyendaalseweg bezocht. Heemschut protesteerde bij Gedeputeerde Staten toen het College in het beleidsprogramma de provinciale onderhoudsregeling voor gemeentelijke monumenten aankondigde te schrappen. Veel gemeenten hebben de laatste jaren, nota bene gestimuleerd door de provincie, een eigen gemeentelijk monumentenbeleid ontwikkeld. De veelal uit de Algemene middelen gevoteerde monumentensubsidies zijn gebaseerd op die extra provinciale koppelsubsidie. Het stimuleren van onderhoud voorkomt immers grote en dure restauraties. Wanneer deze subsidie wegvalt, zal het gemeentelijk beleid worden ondermijnd. Een afvaardiging van de commissie Gelderland nam in september deel aan een openbare (forum)discussie- avond van de PvdA-Statenfractie te Zutphen, met als onderwerp het provinciale beleid inzake monumenten zorg, waarbij het opheffen van het Monumentenfonds fel werd afgekeurd. Tijdens een vergadering van de plaatselijke historische vereniging Monumentenvereniging 15 april 1945 te Doesburg werd door onze technisch adviseur in oktober van dit verslagjaar een lezing gehóuden over het werk van Heemschut, toegespitst op de Doesburgse situatie. Na intensief overleg, waarbij ook een afvaardiging van de provinciale commissie Gelderland was betrokken, is het experiment voor het Steunpuntennetwerk monumentenzorg in de provincie Gelderland helaas niet tot uitvoering gekomen. In Gelderland zou een steunpunt volgens het private model worden ontwikkeld. Dit door de RdMz gestarte project, met als titel Alaar een decentrale ondersteuning van integrale monumentenzorg, had als doel diverse monumenten organisaties actief te organiseren en te betrekken bij een verbetering van de kwaliteit van het beleid en uitvoering door gemeenten. De reizende Heemschut-tentoonstelling Jongere Bouwkunst in Gelderland, 1850-1940 blijft rondtrekken. Zo wordt de expositie ook uitgeleend aan scholen. In Winterswijk stond de tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek en tijdens de Open Monumentendag was dJongere Bouwkunst te zien in de hervormde kerk en aansluitend in het museum Casteelse Poort te Wageningen. In circa twintig gemeentelijke monumentencommissies in Gelderland is Heemschut vertegenwoordigd, hetzij door een rechtstreeks mandaat, hetzij doordat Heemschutleden zitting hebben op persoonlijke titel. 20

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 22