Kerkbrink te Oene werd in het verslagjaar succesvol afgerond. Daarbij werd wederom aangetoond hoe belangrijk goed en gedegen onderzoek naar de haalbaarheid van restauraties is, voordat besluiten over de toekomst van monumenten worden genomen. Drie in één blok gebouwde diaconiewoningen werden oudejaarsnacht '93 gedeeltelijk geschonden en vervolgens met sloop bedreigd. Opdrachtgever, architect en gemeente (Epe) hadden de intentie het pand geheel te herbouwen, nota bene met behoud van vermelding op de gemeentelijke monumentenlijst! Door de bouwvalligheid van de woningen, die vooral te wijten zou zijn aan een onvoldoende fundering, was restauratie een onhaalbare kaart. Heemschut tekende hiertegen bezwaar aan. Twee haalbaarheids onderzoeken bevestigden het vermoeden dat de gebreken niet van dien aard waren dat sloop gerechtvaardigd zou zijn. Vervolgens werd in een nieuw restauratieplan de door Heemschut voorgestane cascorestauratie gewaarborgd en heeft de provinciale commissie haar bezwaarschrift ingetrokken. Het historisch uiterlijk bleef zodoende voor de dorpskern van Oene behouden. Oldebroek, 't Olde Amshuus Na de treurige afbraak van Oldebroeks eninge ouderwetse dorpshotel Herkert, ten gunste van auto's, is de toekomst van het monumentale pand ernaast ook allerminst zeker. Het staat leeg nadat de Oudheidkundige Vereniging is vertrokken naar een monumentale boerderij. Heemschut heeft door middel van een brief aan de gemeente er op aangedrongen alles te doen om een passende bestemming te vinden zodat het pand behouden kan blijven. Oosterbeek, Dreijenoord De plannen om het restant van het voormalige landgoed Dreijenoord te Oosterbeek (gemeente Renkum) te bebouwen met kantoren en appartementengebouwen zijn van de baan dank zij acties tegen een bestemmingsplan van bewoners, die hierin door Heemschut werden bijgestaan. Rozendaal, Rosendaelselaan Voor de gebieden aan weerszijden van de Rosendaelselaan, eertijds onderdeel van het Rosendaelse kasteeldomein, gelden bestemmins- plannen die behoorlijk op de bijzondere cultuur historische waarde ervan zijn afgestemd. Steeds weer worden er echter plannen ontwikkeld voor woningen die op deze aantrekkelijke locatie zeker hun geld zullen opbrengen. Daarmee zou echter de openheid worden opgesoupeerd die zo eigen is aan het seigneurale karakter in relatie tot het kasteel. Heemschut heeft enige procedures gevoerd tegen pogingen hiertoe. Het resultaat moet nog worden afgewacht. Een blijvende oplossing kan worden bereikt met de aanwijzing tot beschermd dorps gezicht. De resultaten van het MIP ondersteunen deze oplossing echter niet. Diaconiehuisjes aan de Kerkbrink te Oene 18

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1995 | | pagina 20