objecten die in aanmerking komen voor rijksbescherming. Ten tweede betekent de afsluiting van het Arnekanaal afbraak van een belangwekkend stukje infrastructuur dat van betekenis is voor de maritieme historie van Zeeland. Het vigerende provinciaal beleidsplan voor recreatie en toerisme bepleit verdere ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden die het cultuur-historisch erfgoed biedt, met name op het gebied van de maritieme geschiedenis. De vraag rijst wat de zin is van het behoud van oude scheepstypen als vaarwegen worden afgesloten. Bij afsluiting gaan namelijk twee haventjes en een oude scheepswerf verloren. Arnemuiden moet dan bovendien afzien van een plan voor een museumhaven. De provincie Zeeland is eigenaar van het vaarwater en de des betreffende statencommissie heeft zich inmiddels tegen het NS-plan gekeerd. Borssele, boerderij In het vorige jaarverslag werd melding gemaakt van een in vervallen staat verkerende boerderij, in de woning waarvan zich schitterende tegeltableaus bevinden. De boerderij is in het bezit van de Electriciteits-Produktiemaatschappij-Zuid Nederland (EPZ). De maatschappij die ook de nabijgelegen kerncentrale exploiteert. Heemschut spant zich in om deze tableaus van de ondergang te redden. Helaas is de besluitvorming rondom het lot van de boerderij in 1994 niet afgerond en blijft onzekerheid bestaan. Goes, Westwal De Heemkundige Kring De Bevelanden heeft de hulp van Heemschut ingeroepen bij haar strijd tegen een onzorgvuldige besluitvorming van de gemeente Goes ten aanzien van de sloop van een aantal scholen op de Westwal, ten behoeve van de nieuwbouw van een kantoor voor de GGD. Inmiddels heeft Heemschut er bij het college van B&W van Goes nadrukkelijk op aangedrongen geen beslissingen te nemen dan nadat op basis van een integrale afweging een planmatige aanpak is veilig gesteld, waarbij de bestaande stedebouwkundige kwaliteiten uitgangspunt dienen te zijn. Middelburg, Hojje Onder den Toren In Middelburg werden sloopplannen gelanceerd voor het hofje Onder den Toren, gelegen op de wal rond de Karolingische burg uit de negende eeuw, het alleroudste centrum van Middelburg. Het hofje werd na het bombardement van 17 mei 1940, dat een groot gedeelte van het stadcentrum verwoestte, nog tijdens de Tweede Wereldoorlog in de stijl van de Delftse School opgetrokken. Het is een zuiver en specifiek voorbeeld van deze stijl en behoort onlosmakelijk bij de stedebouwkundige conceptie die in het kader van de wederopbouw voor Middelburg is ontwikkeld. Het hofje zou plaats moeten maken voor een aantal winkels met woningen. Dit complex moet de verbinding gaan vormen tussen twee winkelgebieden. De Middelburgse bevolking verzet zich hevig tegen deze plannen. Spoorbrug over het Arnekanaal bij Amem,uiden. 28

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1994 | | pagina 30