Bond Heemschut Vereniging tot bescherming van cultuur monumenten in Nederland. Beschermvrouwe H.M. Koningin Beatrix. Opgericht 1911. secretariaat: Korenmetershuis, NieuwezijdsKolk28,1012 PV Amsterdam telefoon 020-6225292/623 0924 fax 6240571 postgiro 124326 bank: Mees en Hope nr. 250030551

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1990 | | pagina 48