t Op initiatief van de dr.A.A.Beekman-stichting werd in 1990 een platform opgericht voor de bescherming van historisch-geografische waarden in het landelijk gebied.De Bond Heemschut is in dit platform vertegenwoordigd door het DB-lid drs. D.van Leeuwen en de directeur juridische en ruimtelijke zaken drs. J.P.J.van der Haagen. Voor het congres, dat de stichting in 1990 organiseerde over de cultuurhistorische aspecten van het landschap verleende Heemschut administratieve ondersteuning. Drs. Th. Elsink, directeur van de Koninklijke Oudheidkundige Bond en i. algemeen directeur B.J.M.Duimel van de Bond Heemchut startten in 1990 een regelmatig overleg over nauwere vormen van samenwerking. Dit mede n.a.v. een brief van enkele leden van de KNOB, die ook lid zijn van Heemschut In 1990 leidde dit overleg o.m.tot het gezamenlijk organiseren van de expositie over de Hollandse Wijk in Potsdam 'Amsterdammers in Potsdam' Op woensdag 12 september werd in de Burgerzaal van het Rotterdamse Stadhuis door burgemeester dr.B.Peper voor de vierde keer de Heemschut Persprijs uitgereikt. De prijs ging dit keer naar Herman Moscoviter, journalist bij Het Vrije Volk, voor het artikel 'Red de Spoorbruggen. Anders is het te laat'.Dit artikel verscheen in Het Vrije Volk van 4 november 1989. Eervolle vermeldingen gingen naar Herman Haverkate voor een artikel over het landgoed Twickel in de Twentse Courant. Ook in 1990 voerden de vijf Amsterdamse monumenten-organisaties Hendrik de Keyser, Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Amstelodamum en de Bond Heemschut weer regelmatig overleg over beschermingskwesties in de hoofstad. Diverse malen leidde dit tot gezamenlijk acties. De vijf instellingen organiseerden op 13 september gezamenlijk een symposium met als thema 'Het Stadsgezicht beschermd' 43

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1990 | | pagina 45