VERSLAG OMTRENT DEN BOND HEEMSCHUT UITGEBRACHT IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN 25 MEI 1923 BESCHERMVROUW H. M. DE KONINGIN. BESTUUR. Het Bestuur was samengesteld als volgt Prof. Dr. L. Knappert te LeidenVoorzitter. D. F. Tersteeg te NaardenOndervoorzitter. A. W. Weissman te HaarlemIe Secretaris. A. A. Kok te Bussum2e Secretaris. G. A. Pos te BlaricumPenningmeester. Edo J. Bergsma te Enschedé. Prof. Dr. H. Brugmans te Amsterdam. Mr. W. B. Buma te Marssum. W. Croockewit W. A.z. te Amersfoort. A. van Erven Dorens te Arnhem. Dr. Jan Kalf te 's Gravenhage. C. R. T. Baron Krayenhoff te Utrecht. Jhr. Mr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg te Baarn. Jhr. Mr. F. J. J. M. van Rijckevorsel te Berlicum. Mr. P. G. van Tienhoven te Amsterdam. De vijf eerstgenoemde heeren vormden het Dagelijksch Bestuur. BEDEN. Leden van den Bond zijn De Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Bergen (N.H.). Het Genootschap Amstelodamum te Amsterdam. De Verfraaiingsvereeniging Delfia te Delft. Het Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio te 's Gravenhage. De Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam. De Vereeniging Arti et Industriae te 's Gravenhage. Het Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht. De Oudheidkamer Twenthe te Enschedé. De Vereeniging tot Verfraaiing te Haarlem. De Katholieke Kunstkring de Violier te Amsterdam. De A. N. W. B., Toeristenbond voor Nederland te 's Gravenhage.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1923 | | pagina 1