VERSLAG OMTRENT DEN BOND HEEMSCHUT UITGEBRACHT IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN 27 MEI 1921 BESCHERMVROUW H. M. DE KONINGIN. BESTUUR. Het Bestuur was samengesteld als volgt: Prof. Dr. L. Knappert te LeidenVoorzitter. D. F. Tersteeg te NaardenOnder#Voorzitter. A. W. Weissman te HaarlemIe Secretaris. J. H. W. Leliman te Baarn (overleden)2e Secretaris. G. A. Pos te BlaricumPenningmeester. A. van Erven Dorens te Arnhem. K. P. C. de Bazel te Bussum. Mr. W. B. Buma te Huizum. W. Croockewit W. A.z. te Amersfoort. Edo J. Bergsma te Enschedé. Jhr. Mr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg te Baarn. Dr. Jan Kalf te 's Gravenhage. C. R. T. Baron Krayenhoff te Utrecht. Jhr. Mr. F. J. J. M. van Rijckevorsel te 's Hertogenbosch. Mr. P. G. van Tienhoven te Amsterdam. De vijf eerstgenoemde heeren vormden het Dagelijksch Bestuur. LEDEN. Leden van den Bond zijn De Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Bergen (N.H.). Het Genootschap Amstelodamum te Amsterdam. De Verfraaiingsvereeniging Delfia te Delft. Het Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio te 's Gravenhage. De Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam. De Nederlandsche Hötelhoudersbond te Amsterdam. De Vereeniging Arti et Industriae te 's Gravenhage. Het Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht. De Oudheidkamer Twenthe te Enschedé. De Vereeniging tot Verfraaiing te Haarlem.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1921 | | pagina 1