VERSLAG OMTRENT DEN BOND HEEMSCHUT UITGEBRACHT IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN 17 MEI 1920 BESCHERMVROUW H. M. DE KONINGIN. BESTUUR. Het Bestuur was samengesteld als volgt Prof. Dr. H. Brugmans te AmsterdamVoorzitter. D. F. Tersteeg te NaardenOnder#Voorzitter. A. W. Weissman te HaarlemIe Secretaris. J. H. W. Leliman te Baarn2e Secretaris. G. A. Pos te BlaricumPenningmeester. A. van Erven Dorens te Arnhem. K. P. C. de Bazel te Bussum. Mr. W. B. Buma te Huizum. W. Croockewit W. A.z. te Amersfoort. Edo J. Bergsma te Enschedé. Jhr. Mr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg te Baarn. Dr. Jan Kalf te 's Gravenhage. C. R. T. Baron Krayenhoff te Utrecht. Jhr. Mr. F. J. J. M. van Rijckevorsel te 's Hertogenbosch. Mr. P. G. van Tienhoven te Amsterdam. De vijf eerstgenoemde heeren vormden het Dagelijksch Bestuur. LEDEN. Leden van den Bond zijn Het Genootschap Architectura et Amicitia te Amsterdam. De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst B. N. A. te Amsterdam. De Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Bergen (N.H.). Het Genootschap Amstelodamum te Amsterdam. De Verfraaiingsvereeniging Delfia te Delft. Het Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio te 's Gravenhage. De Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam. De Nederlandsche Hötelhoudersbond te Amsterdam. De Vereeniging Arti et Industriae te 's Gravenhage. Het Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht. De Oudheidkamer Twenthe te Enschedé. De Vereeniging tot Verfraaiing te Haarlem. De Katholieke Kunstkring de Violier te Amsterdam. De A. N. W. B., Toeristenbond voor Nederland te 's Gravenhage.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1920 | | pagina 1