6 D. L. van Alphen te 'sfGravenhage. A. Broese van Groenou te Wassenaar. M. Onnes van Nyenrode te Breukelen. Albert Otten te Rotterdam. Joseph Wielders te Sittard. Mr. Chr. P. van Eeghen te Amsterdam. H. C. Rehbock te Amsterdam. Jhr. C. J. Laman Trip te Berlicum (N.*B.). Dorus Hermsen te 's#Gravenhage. Mr. D. Hudig te Amsterdam. Ign. Bispinck te Bloemendaal. J. W. Gerhard te Amsterdam. J. A. van Dongen te Breda. J. J. Moonen te Ginneken. Mr. Dr. H. P. de Wilde te Arnhem. Prof. J. A. G. van der Steur te Delft. Jhr. Mr. Th. G. M. Smits van Oyen te Eindhoven. P. Verschuyl te Bloemendaal. Dr. W. A. van Dorp te Naarden. Jan J. van Eyle te Doorn. M. A. van Nieukerken te 's#Gravenhage. Gustaaf van Kalcken te Haarlem. W. W. Hopperus Buma te Elspeet. C. Bruynzeel te Voorburg (Z.H.). Dr. J. van Dam te Alkmaar. Ph. M. Bosscher te Alkmaar. Mr. L. A. M. de Bruyn te Ginneken. J. F. Heerma van Voss te Ginneken. Mej. A. G. Dyserinck te 's#Gravenhage. T. A. Camphuis te Paterswolde. Prof. Dr. A. J. der Kinderen te Amsterdam. Mevrouw G. J. van Heek te Enschedé. P. H. van der Wal te Amsterdam. DONATEURS. Donateurs van den Bond zijn: Mr. H. J. A. van Heumen te Tiel. De Maatschappij Arti et Amicitiae te Amsterdam. Het Nutsdepartement te 's#Gravenhage. De Vereeniging Gelre te Arnhem. De Tweede Noord#Hollandsche Tramweg#Maatschappij te Amsterdam. CORRESPONDENTEN. Correspondenten van den Bond zijn:

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1919 | | pagina 6