7 P. J. Houtzagers te Utrecht. W. Croockewit W.Az. te Amersfoort. Dr. R.Jesse te Rhenen. H. H. Kramer te Leeuwarden. J. J. van Deinse te Enschedé. Mr. J. Nanninga Uytterdijk te Kampen. Mejonkvrouwe C. Engelen te Zutphen. Jhr. C. Ph. L. van Kinschot te Tiel. Henri J. M. Ebeling te 's Hertogenbosch. R. Schungel te 's Hertogenbosch. A. H. Wegerif Gz. te Apeldoorn. J. G. H. W. Krans te Assen. A. F. van Beurden te Roermond. A. J. Flament te Maastricht. J. G. Veldheer te Bergen (N.H.). C. van Tijen te Monnikendam. H. Masselink te Arnhem. G. Alberts te Deventer. J. A. F. Thieme te Wijk bij Duurstede. J. W. Hanrath te Hilversum. M. Meijerink te Zwolle. Dr. A. Ie Comte Jr. te Leerdam. J. Herman de Roos te Rotterdam. Dr. B. Daamen te Tilburg. Mr. C. G. J. Bijleveld te Nijmegen. D. de Vries Lam te Groningen. Mr. S. R. Bakker te Zierikzee. G. Stapensea te Sneek. J. B. de Beaufort te Goes. Joh. C. Kerkmeijer te Hoorn. J. A. van Dongen te Breda. E. Janssens te Sluis. Henri Polak te Laren (N.H.). BUITENLAND. Ook dit jaar werden door de tijdsomstandigheden van de meeste Heemschut# lichamen in het buitenland geen mededeelingen ontvangen. Alleen de „American Scenic and Historie Preservation Society" zond haar jaarverslag, waarin melding wordt gemaakt van een bezoek, dat ons bestuurslid Mr. P. G. van Tienhoven haar in Februari 1917 bracht; het jaarverslag, dat Heemschut zond, is niet te New York aangekomen. Met den „Rheinischen Verein für Heimatschutz" te Dusseldorp zul# len op zijn verzoek drukwerken worden geruild.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1918 | | pagina 7