4 Th. van Weideren Baron Rengers te Oenkerk (Fr.) P. de Clercq te Veenwouden (Fr.) D. Harmens te Leeuwarden. Ph. J. van der Werf in de Joure (Fr.) C. W. J. Hoyer te Nijmegen. Dr. J. Wiardi Beekman te Hees. Mejonkvrouwe Van Eysinga te Leeuwarden. L. Groen te Alkmaar. P. M. Cochius te Leerdam. Mevrouw A. F. J. BrantsmaBuma te Eefde (G.) W. Verschoor te 's Gravenhage. Jhr. C, van Eysinga te Leeuwarden. A. L. de Vries te Makkum. Het Burgerweeshuis te Zutphen. Dr. A. W. Byvanck te 's Gravenhage. Dr. N. G. van Huffel te Utrecht. Jhr. J. Beelaerts van Blokland te Oosterbeek. Th. Baron Collot d'Escury te Oostvoorne. Prof. Mr. C. van Vollenhoven te Leiden. Dr. P. J. H Cuypers te Roermond. Mevrouw A. H. Bremmer#Beekhuis te 's Gravenhage. Jhr. A. W. J. van Lanschot te Vucht. Mr. F. J. Bolsius te Roermond. P. J. de Kanter te Dordrecht. Dr. H. Franssen te Zwolle. M. L. C. Staring te Dordrecht. Mr. P. Dozy te Haarlem. Mr. G. J. ter Kuile te Almelo. J. F. M. Sterck te Heemstede. Prof. Mr. D. van Embden te Amsterdam. Mr. P. H. Loeff te 's Hertogenbosch. Monseigneur J. J. Graaf te Overveen. K. den Tex te Utrecht. A. Ie Comte te 's Gravenhage. Mr. H. H. Everts te Twello. P. Ribbius te Arnhem. J. F. Ingen Housz te Arnhem. Jos. Loopuit te Amsterdam. Mr. M. M. van Valkenburg te 's Gravenhage. G. J. Veenstra te Leeuwarden. Prof. K. Sluyterman te Wassenaar. A. F. Gips te 's Gravenhage. Dr. M. P. Rooseboom te 's Gravenhage. Prof. Dr. W. Martin te 's Gravenhage. F. Lugt te Blaricum.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1918 | | pagina 4