2 De Katholieke Kunstkring de Violier te Amsterdam. De A. N. W. B., Toeristenbond voor Nederland te 's Gravenhage. De Kunstvereeniging Pictura Veluvensis te Renkum. De Vereeniging Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs te 's Gravenhage. Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam. De Vereeniging Edams Museum te Edam. De Nationale Bond voor Vreemdelingenverkeer te 's Gravenhage. De Haagsche Kunstkring te 's Gravenhage. De Vereeniging ,,In Consten Een" te Nijmegen. Het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht. De Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Leek (Gr.). De Ned. Vereeniging voor Ambachts* en Nijverheidskunst te Amsterdam. De Vereeniging Nehalennia te Middelburg. De Ver. tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland te Amsterdam. De Vereeniging Haerlem te Haarlem. De 's Hertogenbossche Kunstkring te 's Hertogenbosch. De Oudheidkamer Rhenen te Rhenen. De Vereeniging van Nederlandsche Letterkundigen te Hilversum. De Vereeniging Oud^Leiden te Leiden. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Amsterdam. Het Nutsdepartement te Nieuwe Pekela. Het Nutsdepartement te Maassluis. Het Nutsdepartement te Appingedam. Het Nutsdepartement te Winterswijk. Het Nutsdepartement te Charlois en Katendrecht. Hèt Nutsdepartement te Hengelo (O.). Het Nutsdepartement „Westlandsche Dorpen." De Vereeniging tot behoud van Natuurschoon te Paterswolde. De Ver. tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis te Zwolle. Het Genootschap van Oudheidkunde te Arnhem. De Sociaal Techn. Ver. van Democr. Architecten en Ingenieurs te 's Gravenhage. Het Instituut voor Bouwkunst te 's Gravenhage. De Vereeniging Hendrik de Keyzer te Amsterdam. De Vereeniging St. Lucas te Amsterdam. De Vereening Nistarlake Breukelen. BUITENGEWONE LEDEN. Buitengewone leden van den Bond zijn: Mr. W. B. Buma te Huizum. F. A. Hoefer te Hattem. C. N. van Goor te Rotterdam. J. Hudig te Rotterdam. Mr. P. A. van Oosterwijk Bruyn te Maartensdijk. (Utr.) D. F. Tersteeg te Naarden.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1918 | | pagina 2