VERSLAG OMTRENT DEN BOND HEEMSCHUT UITGEBRACHT IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN 27 MEI 1918 BESCHERMVROUW H. M. DE KONINGIN. BESTUUR. Het Bestuur was samengesteld als volgt: Prof. Dr. H. Brugmans te AmsterdamVoorzitter. D. F. Tersteeg te NaardenOnder*Voorzitter. A. W. Weissman te HaarlemIe Secretaris. J. H. W. Leliman te Baarn2e Secretaris. G. A. Pos te BaarnPenningmeester. A. van Erven Dorens te Arnhem. K. P. C. de Bazel te Bussum. Mr. W. B. Buma te Huizum. W. Croockewit W.A.z. te Amersfoort. Edo J. Bergsma te Enschedé. Dr. J. Th. de Visser te Wassenaar. Dr. Jan Kalf te 's Gravenhage. C. R. T. Baron Krayenhoff te Utrecht. Jhr. Mr. F. J. J. M. van Rijckevorsel te 's Hertogenbosch. Mr. P. G. van Tienhoven te Heemstede. De vijf eerstgenoemde heeren vormden het Dagelijksch Bestuur. LEDEN. Leden van den Bond zijn: Het Genootschap Architectura et Amicitia te Amsterdam. De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst te Amsterdam. De Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Bergen (N.H.). Het Genootschap Amstelodamum te Amsterdam. De Verfraaiingsvereeniging Delfia te Delft. Het Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio te !s Gravenhage. De Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam. De Nederlandsche Hötelhoudersbond te Utrecht. De Vereeniging Arti et Industriae te 's Gravenhage. Het Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht. De Oudheidkamer Twenthe te Enschedé. De Bond van Nederlandsche Architecten te Amsterdam. De Vereeniging tot Verfraaiing te Haarlem.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1918 | | pagina 1