VERSLAG OMTRENT DEN BOND HEEMSCHUT UITGEBRACHT IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN 20 MEI 1916 BESTUUR. Het Bestuur was samengesteld als volgt: Prof. Dr. H. Brugmans te Amsterdam Voorzitter. D. F. Tersteeg te NaardenOnder«Voorzitter. A W. Weissman te HaarlemIe Secretaris. J. H. W. Leliman te Amsterdam2e Secretaris. G. A. Pos te BaarnPenningmeester. Mr. G. A. P. M. van der Aa te Overveen. K. P. C. de Bazel te Bussum. Mr. W. B. Buma te Huizum. W. Croockewit W.A.z. te Amersfoort. Edo J. Bergsma te Enschedé. H. Ch. Vegtel te 's Gravenhage. Dr. Jan Kalf te 's Gravenhage. C. R. T. Baron Krayenhoff te Utrecht. V Jhr. Mr. F. J. J. M. van Rijckevorsel te 's Hertogenbosch. Mr. P. G. van Tienhoven te Heemstede. De vijf eerstgenoemde heeren vormden het Dagelijksch Bestuur. LEDEN. Leden van den Bond zijn: Het Genootschap Architectura et Amicitia te Amsterdam. De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst te Amsterdam. De Vereenigingtot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Bergen (N.H.). Het Genootschap Amstelodamum te Amsterdam. De Verfraaiingsvereeniging Delfia te Delft. Het Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio te s Gravenhage. De Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam. De Nederlandsche Hötelhoudersbond te Utrecht. De Vereeniging Arti et Industriae te 's Gravenhage. Het Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht. De Oudheidkamer Twenthe te Enschedé. De Bond van Nederlandsche Architecten te Amsterdam. De Vereeniging tot Verfraaiing te Haarlem. De Katholieke Kunstkring de Violier te Amsterdam.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1916 | | pagina 1