VERSLAG OMTRENT DEN BOND HEEMSCHUT Pe Bond van Nederlandsche Architecten te Amsterdam. UITGEBRACHT IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN 26MEI 1915 BESTUUR. Het Bestuur was samengesteld als volgt: Prof. Dr. H. Brugmans te AmsterdamVoorzitter. D. F. Tersteeg te NaardenOnder*Voorzitter. A. W. Weissman te Haarlem Ie Secretaris. J. H. W. Leliman te Amsterdam 2e Secretaris. G. A. Pos te Baarn Penningmeester. Mr. G. A. P. M. van der Aa te Amsterdam. K. P. C. de Bazel te Bussum. Mr. W. B. Buma te Huizum. W. Croockewit W.A.z. te Amersfoort. D. Fockema te Arnhem overleden H. Ch. Vegtel te 's Gravenhage. Dr. Jan Kalf te 's Gravenhage. C. R. T. Baron Krayenhoff te Utrecht. Jhr. Mr. F. J. J. M. van Rijckevorsel te 's Hertogenbosch. Mr. P. G. van Tienhoven te Heemstede. De vijf eerstgenoemde heeren vormden het Dagelijksch Bestuur. LEDEN. Leden van den Bond zijn: Het Genootschap Architectura et Amicitia te Amsterdam. De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst te Amsterdam. De Vereenigingtot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Bergen (N.H.). Het Genootschap Amstelodamum te Amsterdam. De Verfraaiingsvereeniging Delfia te Delft. Het Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio te Js Gravenhage. De Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam. Pe Nederlandsche Hotelhoudersbond te Utrecht. Pe Vereeniging Artiet Industriae te 's Gravenhage. Pet Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht. Pe Oudheidkamer Twenthe te Enschedé. Pe Vereeniging tot Verfraaiing te Haarlem. Pe Katholieke Kunstkring de Violier te Amsterdam.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1915 | | pagina 1