J. Patijn te Leeuwarden. C. W. J. Hoyer te Nijmegen. Dr. J. Wiardi Beekman te Hees. Mejonkvrouwe Van Eysinga te Leeuwarden. L. Groen te Alkmaar. P. M. Cochius te Leerdam. Mevr. A. F. J. Brantsma—Buma te Vorden (G.) G. Versteeg te Arnhem. W. Verschoor te 's Gravenhage. Jhr. C. van Eysinga te Leeuwarden. A. L. de Vries te Makkum. Het Burgerweeshuis te Zutphen. DONATEURS. Donateurs van den Bond zijn Mr. H. J. A. Heumen te Tiel. J. L. Wurfbain te Amsterdam. De Maatschappij Arti et Amicitiae te Amsterdam. De Tweede NoordsHollandsche Tramweg Maatschappij te Amsterdam. CORRESPONDENTEN. Correspondenten van den Bond zijn: J. L. Tadema te Haarlem. W. J. Kernkamp te Edam, Mr. C. A. Cohen Stuart te Alkmaar. G. W. Moll te Enkhuizen. W. J. J. C. Bijleveld te Leiden. J. L. van Dalen te Dordrecht. J. G. de Lint te Gorinchem. J. L. Schouten te Delft. W. M. C. Regt te Oudshoorn. B. von Brücken Fock te Middelburg. C. A. Kalbfleisch te Vlissingen. P. J. Houtzagers te Utrecht. W. Croockewit W. Az. te Amersfoort. Dr. R. Jesse te Rhenen. H. H. Kramer te Leeuwarden. J. J. van Deinse te Enschedé. Mr. J. Nanninga Uytterdijk te Kampen. Mejonkvrouwe C. Engelen te Zutphen. G. Versteeg te Arnhem. Jhr. C. Ph. L. van Kinschot te Tiel. Henri J. M. Ebeling te 's Hertogenbosch. R. Schüngel te 's Hertogenbosch.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1914 | | pagina 4