VERSLAG OMTRENT DEN BOND HEEMSCHUT UITGEBRACHT IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN 3 MEI 1913 BESTUUR. Het Bestuur was samengesteld als volgt: Prof. Dr. H. Brugmans te Amsterdam Voorzitter. D. F. Tersteeg te NaardenOndervoorzitter. A. W. Weissman te HaarlemIe Secretaris. J. H. W. Leliman te Amsterdam 2e Secretaris. G. A. Pos te BaarnPenningmeester. Mr. G. A. P. M. van der Aa te Amsterdam. K. P. C. de Bazel te Bussum. Mr. W. B. Buma te Huizum. W. Croockewit W.Az. te Amersfoort. D. Fockema te Arnhem. Mr. K. Hazelhoff Roelfzema te Amsterdam. Dr. Jan Kalf te 's Gravenhage. C. R. F. Baron Krayenhoff te Utrecht. Jhr. Mr. F. J. J. M. van Rijckevorsel te 's Hertogenbosch. Mr. P. G. van Tienhoven te Heemstede. De vijf eerstgenoemde heeren vormden het Dagelijksch Bestuur. LEDEN. Leden van den Bond zijn: Het Genootschap Architectura et Amicitia te Amsterdam. De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst te Amsterdam. De Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Bergen (N. H.). Het Genootschap Amstelodamum te Amsterdam. De Verfraaiingsvereeniging Delfïa te Delft. De Afdeeling. van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst te Utrecht. Het Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio te 's Gravenhage. De Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam. De Nederlandsche Hötelhoudersbond te Utrecht. De Vereeniging Arti et Industriae te 's Gravenhage. Het Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht. De Oudheidkamer Twenthe te Enschedé. De Bond van Nederlandsche Architecten te Amsterdam. De Vereeniging tot verfraaiing te Haarlem.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1913 | | pagina 1