VERSLAG OMTRENT DEN BOND HEEMSCHUT UITGEBRACHT IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN 8 MEI 1912 BESTUUR. Het Bestuur was samengesteld als volgt: Mr. W. B. Buma te HuizumVoorzitter. E. W. Moes te Amsterdam Onder#Voorzitter A. W. Weissman te HaarlemIe Secretaris. S. de Clercq te 's Gravenhage2e Secretaris. G. A. Pos te BaarnPenningmeester. Mr. G. A. P. M. van der Aa te Amsterdam. K. P. C. de Bazel te Bussum. A. Ie Comte te 's Gravenhage. D. Fockema te Arnhem. Dr. Jan Kalf te 's Gravenhage. Jhr. C. R. F. Krayenhoff te Utrecht. J. H. W. Leliman te Amsterdam. Jhr. Mr. F. J. J. M. van Rijckevorsel te 's Hertogenbosch. Mr. P. G. van Tienhoven te Heemstede. De heer Mr. W. H. de Beaufort te Leusden, door de Algemeene Vergadering van 24 Mei 1911 tot lid van het Bestuur gekozen, heeft voor de benoeming bedankt. Daar de heer De Beaufort ook als Voorzitter was aangewezen, heeft Mr. W. B. Buma, die de benoeming slechts had aangenomen tot de eerstvol# gende Algemeene Vergadering, den Bond Heemschut ten zeerste aan zich verplicht, door het voorzitterschap te blijven waarnemen. De vijf eerstgenoemde heeren vormden het Dagelijksch Bestuur. LEDEN. Leden van den Bond zijn: Het Genootschap Architectura et Amicitia te Amsterdam. De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst te Amsterdam. DeVereeniging tot bevordering van hetVreemdelingenverkeer te Bergen (N.H.). De Vereeniging Amstelodamum te Amsterdam. De Verfraaiingsvereeniging Delfia te Delft. De Afdeeling van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst te Utrecht. Het Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio te 's Gravenhage. De Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam. De Nederlandsche Hötelhoudersbond te Utrecht.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Jaarverslag 1912-1923, 1990-2014 | 1912 | | pagina 1