Opgedragen aan de nagedachtenis van Ir E. A. Voorneman c.i., oud-Burgemeester van Batavia en Ir Thomas Kar sten b.i., architect en stedebouwkundige

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1954 | | pagina 9