INHOUD Voorwoord I. Terugblik naar een begin Blz. 7 9 II. Aanleg en opbouw der stad in de eerste helft van 1. Stede bouwkundige ontwikkeling 2. Bebouwing 3. Het leven in de stad III. De stad komt tot bloei en breidt zich buiten de wallen uit. Tweede helft zeventiende en eerste helft achttiende eeuw 51 1. Stedebouwkundige ontwikkeling 2. Het Kasteel 3. Bebouwing 4. Meubilering en inrichting der woningen 5. Het leven in de stad IV. Verdere ontwikkeling 87 1. Batavia sedert medio achttiende eeuw tot het Engelse tussenbestuur 2. Batavia vanaf het Engelse tussenbestuur tot het uit breken van de laatste wereldoorlog V. Karakteristiek van het voormalige Batavia 124 1. Stedebouw 2. Woningbouw VI. Het Koningsplein139 VII. Wat zal er van Oud-Batavia worden?148 Slotwoord 157 Geraadpleegde bronnen158 1. Boekwerken 2. Tijdschriftartikelen Verantwoording der illustraties 160 1. Vignetten 2. Figuren Afbeeldingen de zeventiende eeuw 22

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1954 | | pagina 8