kan de lezer de hiervoor besproken kerken vinden. Aan het zuidwest einde van de Rhinocerosgracht, ook wel Spinhuis gracht genoemd, vinden we het Bataviase Armhuis met aan het zuiden daaraan grenzend het Weeshuis. Aan dezelfde gracht ligt het Spinhuis (verbeterhuis voor lichtvaardige vrouwspersonen), dat oorspronkelijk in de oude stenen redoute Zeeland gevestigd was geweest. Meer noordelijk was aan dezelfde westzijde van de Spinhuisgracht het Chinese hospitaal gevestigd. Tussen beide laatstgenoemde instellingen kwam in 1653 een Compagnie's school. In 1743 werd onder het bestuur van Van Imhoff het Buiten-Hospitaal gesticht, ongeveer tegen over het fortje Noordwijk. De noordgrens van het perceel van dat hospitaal viel vrijwel samen met het latere hek van het Atjeh-monument. De voornaamste markten lagen ten noorden van de Portugese Binnenkerk, namelijk eerst de groente- en hoendermarkt en ten noorden daarvan, over de Maleise gracht, de vismarkt (pasar ikan). De ophaalbrug over de Kali-besar ten zuiden van de Amsterdamse gracht werd Hoenderpasarbrug genoemd. Het was dus in menig opzicht in deze periode in de om muurde stad niet kwaad wonen. Een Britse reiziger, Woodes Rogers, schreef in 1710: „In short, I was perfectly surpriz'd, when I came hither, to see such a noble city and Europeans so well settled in the Indies." Toch begon de behoefte naar meer ruimte en frissere atmospheer zich voor te doen. Nu het, zoals we gezien hebben, in de omgeving van Batavia veiliger werd en door de landontginning de wilde dieren, die aan verschillende grachten in de oude stad hun naam hadden gegeven, meer op een afstand bleven, werden daar eerst tuinen aangelegd. Chevalier de Chaumont roemt in 1685 de tuinen rondom Batavia. Reeds vóór 1700 behoorden vijvers, ber- ceaux, beelden en fonteinen tot de aanleg. Later werd dat soms tot het belachelijke overdreven. Invloed van de Chinese tuinierskunst is merkbaar. Al spoedig ontstonden op die tuinen, wat we zouden kunnen noemen: week-end-optrekjes (waarschijnlijk niet zo prullig en lelijk als in de volkstuintjes bij de grote steden in het heden daagse Nederland!), die op den duur door landhuizen ver- 71

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1954 | | pagina 74