11 J8 O 771 Fig. 11 Twee buisjes aan Roea Malakka van 6 realen, en dat het opgemaakte werk tot hare kosten zal gedaan worden". Van de woningbouw in permanente constructie van omstreeks 1650, geeft de plattegrond, fig. 11 en de afb. 3 een typisch voorbeeld. Deze huisjes bestonden kort voor de laatste wereld oorlog nog, zij het in zeer verwaarloosde staat. Ze zijn, vooral voor de tropen wel erg klein: 3,5 breed en 11,6 m 39

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1954 | | pagina 42