Afb. 3 J Gebouw Kou. Natuurkundige Vereniging aan Koningsplein Zuid Afb.36 Hoofdingang van het Landsarchief

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1954 | | pagina 190