VI HET KONINGSPLEIN In het vorige hoofdstuk werd reeds gewezen op de belang rijkheid in stedebouwkundig opzicht van het zeer grote plein, dat in de naar het zuiden zich ontwikkelende stad werd aan gelegd. Tot de laatste oorlog was het bekend onder de naam „Koningsplein". Het in hoofdstuk III genoemde plein van dezelfde naam, verwarre men niet met dit, oorspronkelijk onbebouwde trapeziumvormige veld van rond 1 bij 0,85 KM. Het werd omzoomd door vier lanen, waaraan deftige be huizingen verrezen (zie afb. 31, 32 en 35). Deze met prachtige, zware bomen prijkende lanen, maken nog steeds een impo sante indruk (zie afb. 29 en 30). Maar in de loop der jaren veranderde veel, echter niet in de meest gunstige zin. Als exercitie-terrein raakte het plein in onbruik. Als plein is het in verhouding tot het steeds meer verstedelijkte Weltevreden 139

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1954 | | pagina 142