onder de jaloerse blikken van Europese concurrenten, met een bij elkaar geraapt aantal mensen, waaronder er waren, die zich maar liever niet meer in het vaderland lieten zien ja dat was een avontuur! Wel beschikte men over enige gegevens en kaarten, zoals b.v. het hoofdwerk van de Zuid-Nederlander Petrus Plan- cius, de beroemde leerling van Mercator: „Nova exacta terrarum orbis tabula geographica et hydrographica" ver schenen in 1592, de „Spieghel der Zeevaerdt" van Waghe- naer, de „Tresor der Zeevaerdt" en het „Enckhuyser Zee- vaerdtboek" alle drie verschenen bij Cornelis Claesz. te Amsterdam. Blijkens door de Staten van Holland verleende octrooien werden verbeteringen en vernieuwingen aan de Zeevaartinstrumenten en kaarten aangebracht. Bij thans vergeleken stak men echter toch slechts zeer pover voor bereid in zee. En al beschikte men ook over berichten van andere reizigers, die ons in de tropen vóór waren geweest, men kon zich toch nauwelijks een voorstelling maken van wat daarginds te wachten stond. Het is dan ook niet over dreven te spreken van een avontuur. Moeten we er ons nu voor schamen, dat het daarbij niet volgens onze huidige ethische begrippen toeging? Al was dat avontuur dan wel ruw, de wereld heeft er de belangrijke, merkwaardige en in menig opzicht mooie stad, die Batavia het tegenwoordige Djakarta voor alle bevolkingsgroepen, welke daarin thans wonen, geworden is, aan te danken. En moeten we dan geen bewondering hebben voor de man, die op de nog jonge leeftijd van even in de dertig, de volle verantwoordelijkheid voor dit waarlijk grootse avontuur op zich neemt? Jan Pie terszoon Coen, die de eerste Gouverneur Generaal, Pieter Both, roemde als: „een eerlijck ende godvreesent jonckman, seer modest van leven, zedig ende van goeder aert, geen dronckaert, niet hoovaerdig, seer bekwaem in den raed, in 't stuck van coopmanschap ende het boeckhouden hem wel verstaende." Deze uitspraak doet ons begrijpen, dat lang niet alle com- pagnie's dienaren uitmuntten in de daarin geroemde eigen schappen. Dit maakte het Coen, die van het begin af aan niet 10

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1954 | | pagina 13