Fig. 25 Huizen No.'s VI en Vil op kaartje fig. IS als zelfstandige woning tot ontwikkeling: het paviljoenhuis. Dat bestond meestal uit een voorgalerij met daarachter enige 117

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1954 | | pagina 120