VOORWOORD Zo men ooit aanleiding heeft om te zeggen: de stenen spre ken", dan is het wel, wanneer men de ontwikkeling van een stad in beschouwing neemt. De stoepstenen zouden heel wat kunnen vertellen van degenen, wier voeten in de loop van jaren, van eeuwen, hen hebben uitgesleten. Wat zouden de stenen van huizen en gebouwen niet kunnen verhalen over de bewoners en gebruikers, die in de loop der tijden binnen de met hen gebouwde muren hebben geleefd en gewerkt! Het zou zeker niet alles even mooi en opwekkend wezen, wat we te horen zouden krijgen. Stellen wij echter belang in de ont wikkeling door het verleden heen naar het heden, dan zou er veel belangwekkends te beluisteren zijn. Wanneer we ons tevens verdiepen in wat in werkelijkheid nog over is en dat aanvullen met wat in beeld en geschrift is overgeleverd, dan zal dat verleden tot ons kunnen gaan spreken, voor ons gaan leven. We zullen kunnen genieten van wat ons aan schoons uit lang vervlogen dagen is gebleven. Verschillende deeltjes van de Heemschut-serie geven een handleiding voor de bestudering van de cultuur-historie van verschillende belangwekkende steden in Nederland. Doch op vele plaatsen overzee, in Afrika, Amerika, Azië zijn ook nog stenen getuigen van Hollandse vestigingen te vinden. Deze 7

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1954 | | pagina 10