hadden gevestigd, waren er toch nog meer dan men denken zou, die in de oude stad en vlak daarbij bleven wonen, waaronder personen van goede maatschappelijke positie. De Koe- en de Kalverstraat, de Binnen- en de Buiten-Nieuwpoortstraat, Roea Malaka, de Utrechtse straat, Kali Besar en Tijgersgracht ble- 104 0 IV

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1954 | | pagina 107