doemd, conserveerend hetgeen men van het voor geslacht aan bruikbaars had geërfd, navolgend wat het buitenland lanceerde, mits het met de eigen traditie niet in botsing kwam. Slechts het voor beeld en de invloed van een prachtig en machtig vorst, een echte barok-figuur als Willem III ver mocht de Nederlanders in den stroom van hun tijd te werpen. Midden daarin schiepen zij werken van een internationaal allure, die desondanks toch een eigen Nederlandsch cachet droegen. Dat tonen ons o.a. de laat-iyde eeuwsche buitenplaat sen van zuid-oost Utrecht. Maar bij ontstentenis van een dergelijke centrale figuur kon Neder land in die periode met zijn tijd niet goed mee gaan, moest het afstand doen van de hooge plaats, die het in de „gouden eeuw" in Europa had in genomen. 88

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 96