Frankrijk in dezelfde periode een dergelijke entrée gebouwd, bij de koninklijke paleizen als Vaux le Vicomte, Clagny en Choisy, bij vele particuliere woningen ook, b.v. aan den achtergevel van het Hotel de Biron, het Hotel de Beauffremont of het Hotel de Soubise, alle drie te Parijs. Aan weers kanten van dit middenstuk werden twee vensters aangebracht en, met deze indeeling correspon- deerende, in de verdieping zeven. Groot en goed geproportionneerd, maar overigens erg sober zijn ook de strenge lijnen van het hooge, even naar den Mansard-vorm neigende, dak en van den tamelijk lagen geveldriehoek daar midden voor. Nederland- sche invloed zal hieraan niet vreemd zijn ge weest. Maar vooral Nederlandsch is de baksteen, die het aspect van het huis zoo anders doet zijn dan de in Frankrijk bij dergelijke gebouwen meestal ge bruikte natuursteen. Zoo werd Houdringen een meng-product van inheemsche en vreemde ele menten, waarbij de laatste de Nederlanders na tuurlijk het meest boeiden. Tegen dit wat zware huis leunt aan den westkant een plompe vierkante toren met een hoog tent dak, een onverwachte herinnering aan den kasteel- bouw, die op het einde van de 17de eeuw toch al een paar eeuwen achter den rug lag! Deze toren is dan ook niet oud maar een aanbouwsel uit de laatste jaren der 19de eeuw, geconstrueerd ter wille van het aanbrengen van meer moderne com fort in het oude huis. De achterzijde van Houdrin gen gelijkt op den voorkant, alleen met dit ver schil, dat in het middenrisaliet niet drie deuren zijn aangebracht maar één van een meer Hollandsch voorkomen. De trap ervoor is ook veel smaller en minder plechtstatig dan die aan den voorgevel. Schitterend is tegenwoordig het achteraanzicht van het gebouw, over een breed uitloopend weiland, omzoomd door groote, fraai gegroepeerde eiken en 79

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 85