het slot en van zijn bewoner werden er nog door vergroot. Want van meet af was het kasteel van Amerongen, terecht, om zijn schoonheid bekend in binnen- en buitenland. De Amerongers gingen wat prat op hun fraai en machtig slot. Men hoore b.v. het volgende hekelrijmpje, dat blijkbaar door zoo'n trotschen Ameronger werd gedicht: Amerongen, hooge vest, Leersum is een kraaiennest. Langbroek is een waterpoel, Wijk is een kinderstoel, Rhenen is een roode lap, 't Veen is een watergat. Of de minder nette, maar blijkens maat en rijm zeker oorspronkelijker lezing: Amerongen, hooge vest, Leersum is een kraaiennest. Langbroek is een waterpoel, Wijk niks an, een kakstoel, Rhenen is een rotte stad, Maarsseveen een watergat. De barok moge internationaal georienteerd zijn geweest, Amerongen en de Amerongsche bevolking waren door en door Nederlandsch Anders was het gesteld met het slot te £eist (fig. 12), een derde bezitting van de Nassaus in zuid-oost Utrecht. Dit kasteel werd gebouwd in 1686 op de plaats van een vervallen ridderhofstad uit de 13de eeuw. Het toeval heeft gewild dat te Zeist niet een oud kasteel, dat met een beetje oplappen „er nog wel mee door kon", zooals b.v. Beverweerd, in het bezit van de prachtlievende Nassaus kwam, maar dat hier een geheel nieuw buitenverblijf moest 70

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 76