meer breed dan diep was. Aan het einde hiervan, links en rechts, twee statige rechte trappen die halverwegen de verdieping op een bordes uitmond den, waar vandaan één trap, in het midden, verder naar boven voerde. Hieronder, dus tusschen de beide eerstgenoemde trapdeelen, liep een gang met een gedrukt kruisgewelf dat zeer geleek op dat in de benedenverdieping van het raadhuis op den Dam. Deze gang mondde uit in een breederen corridor, die, evenwijdig aan den voorgevel, het geheele huis doorsneed en waaraan de meeste kamers gelegen waren, o.a. de in de as van de voor deur gebouwde, vorstelijk ingerichte zaal. De zeer ruime bovengang of -hal liep aan alle vier de kanten om het trapgat. Zij had de hoogte van het geheele verdere gebouw en eindigde in een spiegelgewelf dat bij de laatste restauratie van het slot door Guypers beschilderd werd als een blauwe hemel waarin allerlei vogels rondvliegen; een gelukkige gedachte van den hersteller. De ruimte werking van dit on-Nederlandsch grootsche en buitengewoon consequent gebouwde trappenhuis was werkelijk uitmuntend. De indruk dien het maakte berustte, evenals die van het verdere kasteel, geheel en uitsluitend op de harmonisch uitgebalanceerde verhoudingen. Het decoratie- werk dat soms, b.v. in de groote zaal, overdadig werd aangebracht, maar soms ook sober, b.v. in de gangen (de welig-gesneden trapleuningen zijn modern),was hierbij vergeleken geheel bijzaak. Ook de verhouding ten opzichte van de omringende gracht, voorburcht en tuinen werd door den bouw meester fijn aangevoeld. Het is een architectuur van een allure dat men maar zelden in Nederland aantreft. Alleen door Middachten dat de Amster dammer Steven Vennecool voor een familielid van Godard Adriaen Van Reede bouwde, wordt het overtroffen. 68

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 74