op Zuylestein, dat de vorst, die voor de jacht in het Utrechtsche verbleef, de delegatie van Oel- dersche heeren te woord stond, die hem op 28 Januari 1675 6e hertogelijke waardigheid over hun gewest kwamen aanbieden. Frederik van Nassau-Zuylestein leefde toen niet meer; hij was gesneuveld in 1672 bij Grevenbrug ten oosten van Woerden. Zijn zoon Willem erfde zijn bezittingen. Ook in diens tijd is het interieur van Zuylestein nog herhaaldelijk verfraaid en gemoderniseerd. De deursloten en de schoorsteenboezem van het vertrek waar de stadhouder-koning logeerde wer den prachtig versierd en van diens wapen en mo nogram voorzien. Later trok Willem met den prins mee naar Engeland, waar hij in 1689 ge naturaliseerd werd en benoemd tot Engelsch officier en Master of the Robes of the King. Zuylestein stond voortaan dikwijls leeg, maar het bleef onderhouden. Veranderingen onderging het nauwelijks meer. Zoo bleef het bestaan, gaaf ge spaard als een eenvoudig doch kostelijk monument van Hollandsche renaissancekunst, totdat in het voorjaar van 1945 een, helaas nog misplaatst, bombardement het huis tot een onherstelbare ruïne verminkte. Tenslotte moeten wij nog onze aandacht wijden aan de fraaie tuinen die het kasteel omringden. Het terrein daarvan was, volgens Oud-Hollandsche gewoonte, verdeeld in vierkante vakken, die om zoomd werden door kogelvormig geschoren boom pjes. In het eerste kwart lag het slot, het tweede bevatte een siertuin met kunstig geknipte boomen om een cirkelvormig middenstuk, het derde was moestuin met verschillende rijen naast elkaar ge legen rechthoekige groentebedden en in het vierde vak waren broderies van gras en bloemen in rijke decoratieve krul-patronen gegroepeerd om een achthoekig middenveldje. Aan den noord- en den 63

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 67