Links rijst een korte achthoekige toten op, die vol gens oude afbeeldingen vroeger bekroond is geweest door een eleganten peervormigen spits, maar die nu al sedert jaren deze versiering mist. Rechts tegen dezen toren aan een klein blokvormig ge bouw, thans slechts één verdieping hoog. De boog vormige ingangsdeur prijkt nog in zijn vollen luister met een omlijsting van aardig, tamelijk rijk behandeld beeldhouwwerk van zandsteen in zuiver Hollandschen renaissancestijl. Bovenin een wapen, de woorden SOLI DEO GLORIA en het jaartal 1635, dat het gebouwtje dateert. Naast deze deur één venster, dat aan de bovenzijde af gesloten wordt door een accolade-boog van de zelfde soort als men bij Utrechtsche stadshuizen uit denzelfden tijd veel aantreft. De kruiskozijnen en de onderluiken zijn thans verdwenen. De bovenverdieping, die wij op oude afbeeldingen van het huis zien, werd later gesloopt, evenals het 55 Fig. ii. Het huis Oud-Wulven.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 59