liet afgebroken. De R.K. kerk van Jutphaas erfde in 1904 van de laatste bezitters, Adrianus Joannes Baesjou en Elisabeth Heitine Heytink, de bijbe- hoorende gronden. Van Zuylenburg rest tegenwoordig nog slechts een onbeteekenend fragment. De eerste bewoner, wiens naam in de geschiedenis genoemd wordt, was ridder Amelis Uten Engh, heer van Amelis- weerd, den Engh en Zuylenburg. Vele adellijke geslachten bezaten achtereenvolgens het huis, o.a. de van Reedes van Amerongen en de Van Tuylls van Ter Meer bij Maarssen. Deze groote heeren bewoonden de bescheiden ridderhofstad gewoon lijk niet. Op den duur werd zij daardoor verwaar loosd. In 19x1 kocht de diaconie der Nederlandsch Hervormde gemeente te Overlangbroek het goed van de toenmalige eigenaars, het immer afwezige echtpaar d'Henin Lietard geboren baronesse van Brienen. Fig. 9. De ridderhofstad Zuylenburg.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 55