De beide delen vertoonden overigens geen ander aspect dan de Nederlandsche straten boden. De onbelangrijke zijgevel zou men zich aan een steeg kunnen denken. Beter kon de ontwerper van het oude J^uylmbiirg met den nieuwen bouwvorm overweg. Hij plaat ste de voordeur in den langen kant van het gebouw en maakte van de dubbele-trapgevelfacades zij kanten die alleen maar vensters bevatten en daar door een homogener aspect opleverden. Ook deze dispositie trof men in de stedelijke architectuur aan, vooral binnen Utrecht. Zuylenburg is in den loop van de 18de eeuw ingrijpend verbouwd (fig. 9). Tegenwoordig bestaat het niet meer, even min als Vronestein. Het oudste „steenhuys" of ,,hues toe Vronestein" een kasteel is de ridderhofstad terecht nooit ge noemd dateerde van omstreeks 1300. Het hier besproken huis, dat wij uit verschillende afbeel dingen kennen, was van later tijd. In 1857 werd pss"» Fig. 8. De ridderhofstad Vronestein. 50

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 54