bovendien was er nog plaats voor sober decoratief werk met pilasters en een driehoekig tympaan. Mogelijk heeft hij zich bij het toepassen van deze vormen ook laten leiden door den bouwtrant van de groote boerderijen uit de buurt. Hoe het ook zij, het effect dat hij ermee verkreeg was, zonder monumentaal of opmerkelijk bevallig te zijn, behoorlijk, en een zeker element van lande- lijkheid kan men een dergelijke woning niet ont zeggen. Dit eenvoudige Oud-Amelisweerd was niet het oudste huis van dien naam. Amelis van Werden die in 1227 vermeld wordt onder de ministeriales van den bisschop van Utrecht, wordt geacht de stichter van het goed te zijn. Naar hem zou het heeten. Het lage huis, dat wij hierbij afbeelden, dateert echter uit het tweede kwart van de 17de eeuw. Het werd waarschijnlijk gebouwd door de familie Van Hove, een in later tijd geadeld regen- 48 Fig. 7. Het huis Amelisweerd.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 50