naar het nieuwe huis zijn gaan noemen. Later volgden vele andere adellijke geslachten er elkaar als eigenaren op. De laatste bezitter was mr Hendrik Bernard Nieuwenhuis, heer van Scho- nauwen, die op 3 November 1890 te Utrecht over leed en in den voorburcht van het slot werd be graven. Tot erfgenaam van zijn goederen maakte hij de Nederlandsch Hervormde Gemeente te Houten, zeer tot ongenoegen van zijn verwanten. Een conflict volgde en de oplossing daarvan was, dat de kerkelijke gemeente de landerijen in eigen dom kreeg, de familie echter het gedeelte waar de toren, het eenige restant van het kasteel, op stond en waar de ephemere heerlijke rechten en de titel van Heer van Schonauwen aan ver bonden waren. Iets van de oude glorie bleef zoo tenminste over, maar veel méér dan een flauwe weerschijn was het niet, want de toren is in de 19de eeuw in verval geraakt. 37 Fig. 6. De ridderhofstad Schonauwen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 39