duidelijk het geheele kasteel met de bijbehoorende gronden. Tot 1792 bleef deze uitdrukking in de leenactes van Sandenburch traditiegetrouw in gebruik. Aan Sandenburch kan men zien hoe langzamer hand de donjon kleiner begint te worden, hoe hij steeds minder over de woonvleugels gaat over- heerschen, hoe het defensieve karakter van het kasteelcomplex allengs afneemt. Nog sterker is dit het geval bij de ridderhofstad Moersbergen die pas in 1492 voor de eerste maal in de Utrechtsche historie voorkomt. Zij bestond, volgens oude af beeldingen, oorspronkelijk uit een groot, nogal rommelig gebouwd woonhuis waaraan, of beter, waarin een lage, nauwelijks opvallende vierkante toren was gevoegd. Een tweede vierkante toren ziet men tegenwoordig afzonderlijk op een der hoeken van het binnenpleintje, alleen door muren 34 Fig. 5. De ridderhofstad Sandenburg.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 36