veiligheid hooger zijn geweest en voorzien van de gebruikelijke kanteelen. Want verdedigbaar was het slot zeker. Men moest twee bruggen passeren, wilde men er binnengaan, en de eerste hiervan werd beschermd door een flink poortgebouw, het eenige deel van Groenestein dat tegenwoordig nog over is. Die poort dateerde overigens niet uit de middeleeuwen maar, blijkens een op de achter- zijde aangebracht jaartal, uit 1617. Zij was soort gelijk aan die, welke wij reeds bij Hinderstein en Weerdestein aantroffen. De eerste bezitter van Groenestein dien de ge schiedenis vermeldt, in 1446, was Johan de Ridder, zoon van Dirck de Ridder, dien wij reeds ont moetten als heer van Walenburg. Johan was een lid van de eerste kringen der Utrechtsche burgerij. Liefst tien maal werd hij tot schepen van zijn vaderstad gekozen. Heel lang, tot in de 17de Fig. 4. Het huis Groenestein. 3i

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 31